PROBEER HET NU 30 DAGEN RISICOVRIJ! *

buy

Algemene verkoopvoorwaarden

OBESITY RESEARCH INSTITUTE, LLC d / b / a LIPOZENE (samen met haar dochterondernemingen "ORI")

Terms and Conditions of Sale

LEES DEZE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ("VERKOOP OVEREENKOMST") ZEER ZORGVULDIG.

DE KLANT STEMT IN MET DEZE VERKOOP-OVEREENKOMST EN AANVAARDT DE ALGEMENE VOORWAARDEN.

Belangrijke informatie over dit juridische contract

Deze verkoopovereenkomst is een wettelijk contract tussen de klant en ORI. De klant aanvaardt dezeverkoopsovereenkomsten bij het doen van een aankoop, een bestelling te plaatsen of anderzins te winkelen op de site, per telefoon, fax of anderszins. (verwijzingen naar "u" of "uw" hebben betrekkingop de klant; verwijzingen naar "ORI" hebben betrekking op ORI en haar dochterondernemingen.) De(bepalingen en) voorwaarden van deze verkoopovereenkomst kunnen zonder voorafgaande kennis-geving worden gewijzigd, behalve de (bepalingen en) voorwaarden die op de website worden vermeldop het moment dat de klant een bestelling plaatst of wijzigt.

Deze verkoopovereenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de klant en ORI, met betrekkingtot de aankoop of verkoop van goederen of diensten op de website. De verkoopovereenkomst kanalleen worden gewijzigd of beëndigd met betrekking tot goederen of diensten die op de site zijn gekocht of verkocht op de website in een schrijven ondertekend door ORI. In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden op uw bestelling en deze Verkoopovereenkomst of eventuele voorwaarden op onze factuur, gaat u ermee akkoord dat de bepalingen van deze Verkoopovereenkomst de controle hebben.

Titel; Risico op verlies

De eigendom van goederen die hierin worden gekocht, wordt door de verkoper bewaard totdat de goederen door de koper worden betaald en op dat moment gaat de eigendom over op de koper. Verlies of schade die optreedt tijdens verzending door een door ORI geselecteerde vervoerder is de verantwoordelijkheid van ORI. Verlies of schade die optreedt tijdens verzending door een door de Klant gekozen vervoerder, is de verantwoordelijkheid van de Klant.

Export verkoop

Als goederen die hierin worden gekocht worden gekocht voor exportdoeleinden, moet de klant van de federale overheid bepaalde exportdocumentatie verkrijgen voordat deze naar een ander land wordt verzonden.

Algemene juridische disclaimer

UITGEZONDERD VOOR ZOVER VERBODEN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, VERKLAART ORI HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, ENIGE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

Orders; Payment Terms; Interest; Taxes

Terms of payment are within ORI's sole discretion, and unless otherwise agreed to by ORI payment must be received by ORI prior to ORI's acceptance of an order. Payment for the products will be made by credit card, wire transfer, or some other prearranged payment method unless credit terms have been agreed to by ORI. Invoices are due and payable within the time period noted on the reverse side of this invoice, measured from the date of the invoice. ORI may invoice parts of an order separately. Orders are not binding upon ORI until accepted by ORI. Any quotations given by ORI will be valid for the period stated on the quotation. Customer agrees to pay interest on all past-due sums at the highest rate allowed by law.

TERUGSTUURBELEID

Je hebt 30 dagen om de Lipozene te gebruiken als je met een creditcard of bankpas betaald hebt. Als u bij aflevering heeft betaald, hebt u overeenkomstig Decreto-recht een termijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van de bestelling om te communiceren als u een vergoeding wilt ontvangen of wilt inruilen voor een ander product, per aangetekende brief. Neem contact op met de klantenservic +31 08000232652 ORI behoudt zich het recht voor productrendementen na 30 dagen na de factuurdatum te autoriseren. Als het product na 30 dagen wordt geaccepteerd, wordt het tegoed ALLEEN afgegeven voor TOEKOMSTIGE AANKOPEN.

Aanvaarding

Door een product te bestellen bij ORI, via internet, telefoon, fax of anderszins, gaat de klant ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene verkoopvoorwaarden en aan alle andere contractvoorwaarden die elders op de Lipozene-site zijn opgenomen.

Kredietkaarten

Creditcardkosten worden online verwerkt na het bestellen van de producten en / of diensten.

 

BEREIK UW IDEAAL GEWICHT!** ?

VERLIES VEILIG EN EFFECTIEF GEWICHT


  • Geen strikt dieet
  • Voel je sneller vol & en langer
  • Natuurlijk actief / werkend ingrediënt
  • Talloze succesverhalen!

girl